เผาศพ เหยื่อขนมจีบมรณะ สามีขอ โรงพยาบาลออกมาเผาศพคู่ชีวิต – ไร้เงาแม่ค้า

เผาศพ แล้วเหยื่อขนมจีบมรณะ สามีขออนุญาตโรงพยาบาลออกมาเผ